Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie na najlepszą relację filmową z wyprawy lub wyjazdu motocyklowego. Konkurs skierowany i ograniczony jest do uczestników  VIII Motocyklowego Rajdu Bieszczadzkiego „Wilcza Sfora” Najlepsze prace zostaną nagrodzone publiczną prezentacją podczas rajdu, a trzy najlepsze filmy nagrodzimy Voucherami w kwotach: I – 400 zł, II – 300 zł, III – 200 zł., do wykorzystania na rajdach organizowanych przez On Tour Poland w 2023r

 

Zasady konkursu:

  1. Konkurs skierowany i ograniczony jest do  uczestników  VIII Motocyklowego Rajdu Bieszczadzkiego „Wilcza Sfora”.
  2. Tematem pracy jest krótkometrażowy film ukazujący wyjazd, wyprawę motocyklową. Materiał nie może być dłuższy niż 10min, powinien być w jakości co najmniej HD, format zapisu:AVI,MP4 lub MPG,MOV.
  3. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
  4. Materiał, relację należy przesłać w postaci linku do odtworzenia (np. YouTube, Vimeo) do 15 maja 2023 na adres: ontourpoland@gmail.com lub dostarczyć na płycie CD/DVD lub nośniku pendrive na adres Starków 12, 57-362 Krosnowice.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych materiałów w swoich mediach społecznościowych, na stronie internetowej oraz podczas wieczoru filmowego na rajdzie.
  6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone publiczną prezentacją podczas rajdu, a trzy najlepsze filmy nagrodzimy Voucherami w kwotach: I – 400 zł, II – 300 zł, III – 200 zł., do wykorzystania na rajdach organizowanych przez On Tour Poland w 2023r.  
  7. Organizator dokona przeglądu nadesłanych materiałów, spośród których najlepsze zostaną wybrane do publikacji. Wyboru laureatów dokona organizator konkursu: On Tour Poland.
  8. Z możliwości udziału w konkursie wykluczeni są: dziennikarze, organizator i osoby z nim współpracujące.
  9. Zgłaszający pracę oświadcza, że jest jej autorem lub posiadaczem praw autorskich i wyraża zgodę na publiczne prezentowanie przesłanego materiału do celów konkursowych.  Zgłoszenie pracy konkursowej i korzystanie z niej przez Organizatora nie będzie naruszało niczyich praw, a w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych ani prawa do wizerunku.
  10. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu, a także na publikowanie imienia i nazwiska wraz z informacją o otrzymanej nagrodzie.